Thông báo Phân công lịch trực lãnh đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Hoằng Cát, tháng 9/2021

Đăng lúc: 09:15:21 11/09/2021 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG CÁT

 

 

*

 

Hoằng Cát, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Số: 09-TB/ĐU

 

 

 

THÔNG BÁO

Phân công lịch trực của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

trên địa bàn xã Hoằng Cát, tháng 9/2021

--------

 

Thực hiện Công văn số 11-CV/BCĐ, ngày 01/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hoằng Hóa, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hoằng Cát phân công lịch trực nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 9 như sau:

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ công tác

Điện thoại

02/9/2021

(nghỉ lễ Quốc khánh, thứ năm)

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

Đặng Ngọc Tứ

ĐUV,  PCTUBND xã

0964010024

Lê Thị Thu

ĐUV,  Văn phòng. TK

0847863289

03/9/2021

(nghỉ lễ Quốc khánh, thứ sáu)

Nguyễn Văn An

Phó bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

0905935829

Lê Văn Năm

Phó BTTTĐU

0775218478

Lê Văn Súy

ĐUV, PCT HĐND

0387360365

04/9/2021

(Thứ bảy)

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

Đặng Ngọc Tứ

ĐUV,  PCTUBND xã

0964010024

Lê Thị Thu

ĐUV, Văn phòng. TK

0847863289

05/9/2021

(Chủ nhật)

Nguyễn Văn An

Phó bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

0905935829

Lê Văn Năm

Phó BTTTĐU

0775218478

Lê Văn Súy

ĐUV, PCT HĐND

0387360365

11/9/2021

(Thứ bảy)

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

Lê Văn Súy

ĐUV, PCT HĐND

0387360365

Lê Thị Thu

ĐUV, Văn phòng. TK

0847863289

12/9/2021

(Chủ nhật)

Nguyễn Văn An

Phó bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

0905935829

Lê Văn Năm

Phó BTTTĐU

0775218478

Đặng Ngọc Tứ

ĐUV,  PCTUBND xã

0964010024

18/9/2021

(Thứ bảy)

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

Đặng Ngọc Tứ

ĐUV,  PCTUBND xã

0964010024

Lê Thị Thu

ĐUV, Văn phòng. TK

0847863289

19/9/2021

(Chủ nhật)

Nguyễn Văn An

Phó bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

0905935829

Lê Văn Năm

Phó BTTTĐU

0775218478

Lê Văn Súy

ĐUV, PCT HĐND

0387360365

25/9/2021

(Thứ bảy)

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

Lê Văn Súy

ĐUV, PCT HĐND

0387360365

Lê Thị Thu

ĐUV, Văn phòng. TK

0847863289

26/9/2021

(Chủ nhật)

Nguyễn Văn An

Phó bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

0905935829

Lê Văn Năm

Phó BTTTĐU

0775218478

Đặng Ngọc Tứ

ĐUV,  PCTUBND xã

0964010024

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy                                

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện    (b/c);

- Ủy ban nhân dân huyện

- Các đồng chí có tên trên;

- Lưu: VP.

T/M ĐẢNG ỦY

 BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hào

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
379
Hôm qua:
200
Tuần này:
379
Tháng này:
2751
Tất cả:
515795