Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến Binh xã Hoằng Cát lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 16:50:06 13/01/2022 (GMT+7)

Ngày 12/01/2022, hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoằng Cát đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-202. Đây là đại hội được Hội CCB huyện Hoằng Hoá chọn làm Đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung cho các cơ sở trong toàn huyện tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Toàn cảnh hội nghị.jpeg

Toàn cảnh hội nghị

 Dự đại hội có các đồng chí Hoàng Văn Hoa- Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND-UBND, UBMTTQ, các đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, các đồng chí Chủ tịch Hội CCB các xã cụm KTXH số 2, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng 93 cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho CCB trong toàn xã.

Nhữ Viết Bình - Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Cát phát biểu khai mạc đại hội.jpeg

đồng chí Nhữ Viết Bình - Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Cát phát biểu khai mạc đại hội
 

Theo báo cáo của BCH khoá VII tại địa hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Hoằng Cát đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết  BCH Hội CCB xã đề ra, góp phần thúc đảy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ở địa phương. Hội CCB xã Hoằng Cát đã vận động hội viên gương mẫu tham gia hiến đất, hiến công, tham gia giám sát, đảm nhận thi công các công trình xây dựng đường làng, ngõ xóm, hệ thống giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà văn hoá thôn. Trong 5 năm đã làm mới 5,5km đường giao thông nội đồng, 7,7km đường làng ngõ xóm. Phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, xây dựng các nguồn quỹ. Trong đó, Quỹ hội năm 2021 đạt 491 triệu đồng, đạt bình quân 1.486.00/ hv (tăng 541.000/hv) hiện cho 65 hộ gia đình hội viên với lãi xuất thấp. Năm 2021, số hộ khá giàu tăng lên 203 hộ, tăng 16,62%; số hộ nghèo giảm còn 4 hộ (giảm 1,51%). Hộ đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên cho 258 lượt hội viên có hoàn cảnh khoá khăn với số tiền 96 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ CCB nghèo khó khăn về nhà ở; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, ủng hộ đồng bào TP Hồ Chí Minh; Ủng hộ ngày vì người nghèo hàng năm và phong trào “quỹ mãu ấm đồng đội CCB” đạt 146 triệu đồng, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương luôn được đông đảo CCB tham gia ủng hộ với tinh thần gương mẫu nhất.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội luôn được quan tâm xây dựng trong sạch vững mạnh (TSVM), đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên được cải thiên nâng lên, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đa số các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng củng cố tổ chức Hội TSVM, Hội viên gương mẫu, đoàn kết phát huy trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội khoá VII đề ra được cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận.

Đại hội cũng đã đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Thảo luận tại Đại hội, nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.


Đồng chí Hoàng Văn Hoa - Phó chủ tịch Hội CCB huyện.jpeg
Đồng chí Hoàng Văn Hoa - Phó chủ tịch Hội CCB huyện

và đồng chí Lê Thanh Hào, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Cát phát biểu chỉ đạo đại hội.jpeg
và đồng chí Lê Thanh Hào, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Cát phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hoa, Phó Chủ tịch Hội CCB Huyện và đồng chí Lê Thanh Hào, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Cát đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Hoằng Cát tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh. Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng chống dịch COVID- 19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 0 2025 đề ra và phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng quê hương Hoằng Cát giàu đẹp, văn minh.


Bỏ phiếu bầu BCH Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027.jpeg
Bỏ phiếu bầu BCH Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí vào BCH Hội CCB khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện. Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban thường vụ hội CCB xã gồm 3 đồng chí, đồng chí Nhữ Viết Bình được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Hoằng Cát, nhiệm kỳ 2022-2027.


Hội CCB huyện khen thưởng cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội.jpeg
Hội CCB huyện khen thưởng cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội

UBND xã Hoằng Cát đã khen thưởng cho 2 tập thể .jpeg

UBND xã Hoằng Cát đã khen thưởng cho 2 tập thể 
và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu giai đoàn 2017 - 2022.jpeg
và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu giai đoàn 2017 - 2022

 

Tại đại hội, Hội CCB huyện khen thưởng cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác hội; Chủ tịch UBND xã Hoằng Cát đã khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu giai đoàn 2017 - 2022. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và thành công tốt đẹp./.

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
33
Hôm qua:
410
Tuần này:
443
Tháng này:
2815
Tất cả:
515859