Lịch tiếp công dân năm 2021 của Bí thư Đảng ủy xã

Đăng lúc: 08:21:13 17/08/2021 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG CÁT

                         *                                                                                               

               Số:  02 – TB/ĐU                         Hoằng Cát, ngày 31  tháng 12 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy năm 2021

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021 như sau:

1.     Đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ tiếp dân hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp công dân

1

Tháng 1

Ngày 06 (Thứ 5)

Ngày 11 (Thứ 3)

2

Tháng 2

Ngày 09 (Thứ 3)

Ngày 17 (Thứ 4)

3

Tháng 3

Ngày 08 (Thứ 5)

Ngày 14 (Thứ 4)

4

Tháng 4

Ngày 06 (Thứ 6)

Ngày 12 (Thứ 5)

5

Tháng 5

Ngày 04 (Thứ 6)

Ngày 15 (Thứ 3)

6

Tháng 6

Ngày 05 (Thứ 3)

Ngày 13 (Thứ 4)

7

Tháng 7

Ngày 04 (Thứ 4)

Ngày 10 (Thứ 3)

8

Tháng 8

Ngày 05 ( Thứ 5)

Ngày 20 ( Thứ 6)

9

Tháng 9

Ngày 03 ( Thứ 6)

Ngày 20 ( Thứ 2)

10

Tháng 10

Ngày 05 ( Thứ 3)

Ngày 20 ( Thứ 4)

11

Tháng 11

Ngày 05 ( Thứ 6)

Ngày 19 ( Thứ 6)

12

Tháng 12

Ngày 03 ( Thứ 6)

Ngày 20 ( Thứ 2)

Trong trường hợp lý do khách quan không thể thực hiện theo lịch như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác.

2.     Thời gian:

 - Buổi sáng: Mùa đông, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                      Mùa hè, bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ

 - Buổi chiều: Mùa đông, bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                       Mùa hè, bắt đầu từ 13 giờ  30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ

3.     Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hoằng Cát

Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2021 để các đơn vị, tổ chức, công dân biết./.

 

Nơi nhận:                                                                             T/M ĐẢNG UỶ

- Ban thường vụ huyện ủy (b/c);                                                      BÍ THƯ

- Các đồng chí ĐUV;                                                     

- Trưởng các ngành, đoàn thể;                                                                      (Đã ký)

- Các chi bộ;- Lưu VP.

                                                                                             

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Các tin khác
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
8
Hôm qua:
410
Tuần này:
418
Tháng này:
2790
Tất cả:
515834