Thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát nổ lực vượt khó xây dựng thôn kiểu mẫu.

Đăng lúc: 21:48:50 02/07/2022 (GMT+7)

 

Là thôn được xã Hoằng Cát chọn làm điểm xây dựng thôn kiểu mẫu và phấn đấu đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2021, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Ba Đình nhất trí cao về xây dựng thôn kiểu mẫu, hiểu được chủ trương người dân là trung tâm, là chủ thể, là người trực tiếp thụ hưởng nên đã động viên nhau góp sức người, sức của đóng góp xây dựng thôn kiểu mẫu.

Ảnh 1.JPG

Thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát hiện có 401 hộ, với 1.354 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 73,2ha. Cán bộ và nhân dân có truyền thống cần cù trong lao động sản xuất, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, chấp hành và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phươngSau khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của nhân dân trong thôn, Ban phát triển thôn đã lập kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, nội dung về về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đã được Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã quan tâm triển khai, phổ biến đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt là nhân dân thôn Ba Đình để giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung, của việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, từ đó nhân dân đồng thuận và chủ động tham gia vào các nội dung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Công tác tuyên truyền xây dựng NTM đã được thực hiện dưới nhiều hình thức như: qua đài truyền thanh của xã, của thôn, các hội nghị, tập huấn, các pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu...Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn của thôn trong quá trình thực hiện xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo của xã phụ trách, trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo thôn trong việc triển khai thực hiện. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Hội cựu chiến binh triển khai nhiều mô hình như: Cựu chiến binh đảm bảo vệ sinh môi trường dòng chảy kênh tiêu Lý – Cát; Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo triển khai mô hình: Nhà sạch, vườn sạch; Đoàn Thanh Niên, Hội Nông dân tích cực tham gia tổng dọn VSMT, trồng cây, trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa của xã... Công tác tuyên truyền vận động được coi trọng đã góp phần rất quan trọng giúp cán bộ và nhân dân có nhận thức đúng về việc thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục một bước tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng. Ban công tác mặt trận thôn làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc huy động nguồn lực để xây dựng mô hình thôn NTM kiểu mẫu; tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ để hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đã tạo được không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong quần chúng nhân dân trong thôn, người dân đã tích cực, tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động và hiến đất làm đường giao thông, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao...  để thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Toàn thôn có 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, chủ yếu trong các lĩnh vực, thương mại, dịch vụTình hình thị trường trên địa bàn thôn ổn định, các cơ sở hoạt động kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Sau khi được sự quan tâm của tỉnh, của huyện lựa chọn thôn Ba Đình để xây dựng mô hình điểm thôn NTM kiểu mẫu, Chi bộ và nhân dân thôn Ba Đình thống nhất quyết tâm phấn đấu thôn đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ cũng có Nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa, tu sửa chỉnh trang lại khu dân cư…Trong năm 2021, thôn đã huy động sự đóng góp của nhân thôn tu sửa lại nhà văn hóa thôn như sơn, sửa lại nhà văn hóa, mua sắm bàn ghế... Cùng với đó là xây, trát tường rào của các hộ dân trên trục đường chính của thôn, xây bồn hoa đặt tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn; nạo vét mở rộng mương tiêu Lý – Cát đắp lề trồng hoa dọc tuyến với nguồn kinh phí từ huyện, xã và nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021 là: 16.705 triệu đồng.

Ảnh 2.JPG

Công tác vệ môi trường luôn được chú trọng quan tâm, rác thải sinh hoạt được hợp đồng công ty TNHH  vận tải, DVMT, xử lý môi trường vận chuyển ra khỏi địa phương để xử lý theo quy định. An ninh trật tự trong thôn luôn được giữ vững, thôn có 01 tổ an ninh trật tự và 12 tổ an ninh xã hội. Mỗi người, mỗi nhà đều có ý thức chấp hành và thực hiện xây dựng đóng góp tốt, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, luôn phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, gia đình kiểu mẫu... Dưới sự lãnh đạo của các cấp Đảng, Chính quyền, nhân dân và cán bộ trong thôn Ba Đình đã xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2021.Những kết quả đạt được trong nâng cao đời sống Nhân dân là minh chứng thuyết phục cho sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây. Bức tranh thôn kiểu mẫu ở thôn được dệt nên bởi những sắc màu tươi mới và sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động./.

Thế Khải – Trung tâm VHTTTT&DL

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851