Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Thanh Hào
  Ngày sinh: 12/12/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Cát - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý Nhà nước
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
  Họ và Tên: Lê Văn Năm
  Ngày sinh: 02/04/1964
  Quê quán: Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý Nhà nước
  Chức vụ : Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Văn An
  Ngày sinh: 18/05/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Xuyên- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Kinh tế
  Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
  Họ và Tên: Lê Văn Súy
  Ngày sinh: 15/07/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý Nhà nước
  Chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851