Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Đoàn Văn Điền
  Ngày sinh: 12/10/1965
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
  Họ và Tên: Lê Xuân Vị
  Ngày sinh: 06/06/1966
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý Nhà nước
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Hưng
  Ngày sinh: 15/08/1979
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý Nhà nước
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã
  Họ và Tên: Nhữ Viết Bình
  Ngày sinh: 18/04/1967
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học chỉ huy lục quân
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
  Họ và Tên: Nhữ Thị Thùy
  Ngày sinh: 15/09/1991
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư đoàn xã
  Họ và Tên: Đặng Quốc Huy
  Ngày sinh: 12/10/1982
  Quê quán: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Cát- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân Quản lý nhà nước
  Chức vụ : Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
  Họ và Tên: Lại Tiến Dũng
  Ngày sinh: 01/08/1985
  Quê quán: Xã Hà Lĩnh , Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trường Đại học An ninh
  Chức vụ : Trưởng công an xã
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851