Tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID mang lại rất nhiều tiện ích, có giá trị sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống khi thực hiện các thủ tục hành chính.

 

Tài khoản định danh điện tử là gì?

 

 

Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, biểu thị các thông tin định danh liên quan đến chủ thể nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Zalo
Tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Ảnh: HP

 

Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID, do Bộ Công an phát triển.

 

 

Tài khoản định danh điện tử mức 2 là gì?

 

 

Tài khoản định danh điện tử mức 2 là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung, hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Đồng thời, được tích hợp thêm các giấy tờ như: Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu...

 

 

Tài khoản định danh điện tử mức 2 là mức độ cao nhất của tài khoản định danh cá nhân.

 

 

Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2

 

 

Đối với người đã có thẻ Căn cước công dân gắn chip, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 được thực hiện như sau:

 

 

Bước 1: Đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

 

 

Bước 2: Cung cấp thông tin.

 

 

Xuất trình căn cước công dân gắn chip, cung cấp thông tin về số điện thoại/địa chỉ thư điện tử, xuất trình giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm... để được tích hợp thông tin.

 

Zalo
Tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID. Ảnh chụp màn hình

 

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

 

 

Bước 3Thông báo kết quả

 

 

Trong trường hợp chưa có kết quả ngay lập tức, cơ quan quản lý sẽ thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 qua ứng dụng VNelD, tin nhắn SMS hoặc qua thư điện tử.

 

 

Cơ quan Công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cùng với cấp thẻ căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.