Danh bạ UBND xã

Đăng lúc: 07:28:36 29/09/2020 (GMT+7)

Danh sách thông tin lãnh đạo, các bộ công chức tại xã, cán bộ thôn

       

STT

Học và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thanh Hào

Bí thư Đảng ủy-CTHĐND

0948983558

2

Lê Văn Năm

Phó BTTTr Đảng ủy

09775218478

3

Lê Văn Súy

PCTHĐND

0387360365

4

Nguyễn Văn An

Chủ tịch UBND

0905935829

5

Đặng Ngọc Tứ

Phó CTUBND

0915772582

6

Lê Thị Thu

Văn phòng-TK

0847863289

7

Đặng Quốc Huy

CHT Quân sự

0948241345

8

Lại Tiến Dũng

Trưởng công an

0375568668

9

Lê Thị Quế

Tư pháp-HT

0978151868

10

Lê Thị Thu Hà

Địa chính -NN-MT

0926796568

11

Nguyễn Khắc Phương

Kế toán

0915393659

12

Nguyễn Thị Thảo

Văn hóa( Chính sách)

0989935933

13

Nguyễn Quốc Sự

CTHND

0985417567

14

Nguyễn Thị Hưng

CTHLHPN

0889089879

15

Lê Xuân Vỵ

CTUBMTTQ

0369188345

16

Nhữ Viết Bình

CTHCCB

0964588166

17

Nhữ thị Thùy

BT Đoàn TN

0904991218

18

Phạm Thị Phương

Văn hóa

0985078185

20

Hoàng Sỹ Hữu

Phó trưởng công an

0983016216

21

Nguyễn Văn Ninh

Bí thư CB  Nam Bình

0379288567

22

Phạm Ngọc Thoan

Thôn trưởng

0355107320

23

Mai Xuân Vy

Bí thư CB Hà Nội

0988194352

24

Nguyễn Quang Quế

Thôn trưởng

0382743889

25

Nguyễn Quang Nhung

Bí thư CB Ba Đình

0396256107

26

Nguyễn Quang Thành

Thôn trưởng

0355326080

27

Lê Sĩ Chung

Bí thư CB Nam Thọ

0374909369

28

Nguyễn Văn Chung

Thôn trưởng

;0966526463

29

Đặng Quốc Bảy

Bí thư CB Đức Thành

0392876799

30

Nguyễn Ngọc Niên

Thôn trưởng

0833755568

31

Lê Ngọc Tiến

Phó CHT Quân sự

0946820356

33

Phạm Thị Hiền

PCTHND

0396924659

34

Nguyễn Huy Quế

PCTHCCB

0386923686

35

Đặng Văn Lịch

Đài truyền thanh

0963217323

36

Vũ Thị Thắng

Thú y, Khuyến nông, PCTHLHPN

'0353077091

37

Đào văn Minh

Thủ quỹ

0389861070

38

Nguyễn Trọng Thủy

CT hội KH & Hội NCT

0368611960

 

Các tin khác
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851