Hoằng Cát tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 11:20:51 19/04/2019 (GMT+7)

 

Hoằng Cát tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương,  Kế hoạch số 01/KH – BCĐTĐT ngày 21.11.2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoá về kế Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện,  BCĐ TĐT dân số và nhà ở xã Hoằng Cát đã triển khai trong các hội nghị mở rộng và tăng cường phát trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân nắm bắt, cùng phối hợp với các điều tra viên cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về nhân khẩu, hộ khẩu và các thông tin khác trong nội dung điều tra và chỉ đạo cho các điều tra viên bắt đầu từ ngày 01/4 đi đến từng hộ để thu thập thông tin về thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Trên địa bàn xã điều tra viên thực hiện thu thập thông tin trên máy điện thoại cài phần mềm CAPI và được chia thành 5 địa bàn điều tra, mỗi điều tra viên phụ trách điều tra 1 địa bàn. Trên địa bàn xã điều tra viên thực hiện thu thập thông tin trên máy điện thoại cài phần mềm CAPI và được chia thành 5 địa bàn điều tra, mỗi điều tra viên phụ trách điều tra 1 địa bàn.

 Thời gian thu thập thông tin cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong thời gian khoảng 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc vào ngày25/4/2019. Hoằng Cát và cả nước đang trong những ngày cuối của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Nhìn chung, Công tác thu thập thông tin Tổng điều tra 2019 của xã Hoằng Cát được thực hiện nghiêm túc, theo đúng phương án Tổng điều tra 2019 và đảm bảo tuân thủ các quy trình điều tra thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phiếu hỏi Tổng điều tra 2019. Công tác tuyên truyền về  mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra dân số được triển khai rộng rãi, kịp thời nên các hộ dân cư trên địa bàn toàn xã đã rất hợp tác với điều tra viên./.        

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851