Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
125/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu Đức Thành năm 2023
124/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu Nam Thọ năm 2023
123/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu Ba Đình năm 2023
122/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu Hà Nội năm 2023
121/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình kiểu mẫu Nam Binh năm 2023
120/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa 3 năm
119/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Đức Thành
118/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Nam Thọ
117/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Ba Đình
116/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Hà Nội
115/QĐ-UBND16/12/2023QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Nam Bình
297/TTr-UBND15/12/2023Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng phòng học đa năng trường Trung học cơ sở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
296/KH-UBND14/12/2023KH Triển khai chuyển đổi số xã Hoằng Cát năm 2024
295/KH-UBND14/12/2023KH Thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hoằng Cát năm 2024
294/Kh-UBND14/12/2023Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2024
293/BC-UBND14/12/2023Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
292/BC-UBND14/12/2023Báo cáo Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Cát quý 4 năm 2023
114/QĐ-UBND14/12/2023Quyết định V/việc điều chỉnh Dự toán thu NSNN và phân bổ Dự toán chi Ngân sách cấp xã năm 2023
113/QĐ-UBND14/12/2023QĐ V/v điều chỉnh Kế hoạch vốn Đầu tư năm 2023
112/QĐ-UBND14/12/2023QĐ Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt đường dây 3 pha vào công sở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa .
111/QĐ-UBND14/12/2023QĐ Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình: Lắp đặt đường day 3 pha vào công sở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa
291/BC-UBND13/12/2023Báo cáo Tổ chức sử dụng đất
290/BC-UBND11/12/2023Kết quả thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về “đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2023
289/PA-UBND11/12/2023Phương án cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
288/TTr-UBND11/12/2023Về việc đề nghị phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hoá, Dự án 2- đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021- 2025
287/BC-UBND11/12/2023Báo cáo V/v báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Cát
286/KH-UBND11/12/2023KH sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024
285/TTr-UBND11/12/2023Tờ trình hỗ trợ MTP bà Phạm Thị Nho
284/KH-UBND07/12/2023KH Giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và duy trì quản lý hành lang an toàn giao thông các tuyến đường bộ trên địa bàn xã
283/KH-UBND07/12/2023Kế hoạch Thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận sau đổi điền dồn thửa trên địa bàn xã Hoằng Cát
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851