Đảng Ủy Xã Hoằng Cát Tổ Chức Hội Nghị Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ 5 Bch Trung Ương Đảng Khóa XIII Và Chuyên Đề Toàn Khóa Nhiệm Kỳ Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XIX.

Đăng lúc: 15:11:12 06/10/2022 (GMT+7)

 

Sáng ngày 05/10/2022, Đảng ủy xã Hoằng Cát đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


Đồng chí  Lê Thanh Hào - BTĐU - CT HĐND xã khai mạc hội nghị và triển khai các hội nghị quan trọng


 

Toàn bộ quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chuyên đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”

 Đồng thời các đại biểu đã được tiếp thu các Kế hoạch hành động của Đảng ủy : Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21– NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng về tăng cường củng cố xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đội nghũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cũng tại hội nghị xã thông qua hội nghị chương trình hành động thực hiện các NQ số 18 – NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch hành động Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”;

Thông qua hội nghị học tập, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nội dung chính chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; từ đó vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị mình. Sau hội nghị này, các cấp ủy, Đảng viên trên địa bàn xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.

                                         Tin: Lê Thu- Công chức Văn phòng-TK 
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851