Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Bí thư Đảng ủy

Đăng lúc: 15:01:08 02/01/2024 (GMT+7)

 ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG CÁT

                         *                                                                                               

       Số:  26 – TB/ĐU              Hoằng Cát, ngày 02  tháng 01 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy năm 2024

***

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2024 như sau:

1.     Đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ tiếp dân hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp công dân

1

Tháng 1

Ngày 08 (Thứ 2)

Ngày 15 (Thứ 2)

2

Tháng 2

Ngày 05 (Thứ 2)

Ngày 19 (Thứ 2)

3

Tháng 3

Ngày 07 (Thứ 5)

Ngày 15 (Thứ 6)

4

Tháng 4

Ngày 08 (Thứ 2)

Ngày 15 (Thứ 2)

5

Tháng 5

Ngày 07 (Thứ 3)

Ngày 15 (Thứ 4)

6

Tháng 6

Ngày 06 (Thứ 5)

Ngày 17 (Thứ 2)

7

Tháng 7

Ngày 08 (Thứ 2)

Ngày 15 (Thứ 2)

8

Tháng 8

Ngày 06( Thứ 3)

Ngày 15 ( Thứ 5)

9

Tháng 9

Ngày 06 ( Thứ 6)

Ngày 16( Thứ 2)

10

Tháng 10

Ngày 08 ( Thứ 3)

Ngày 15 ( Thứ 3)

11

Tháng 11

Ngày 07 ( Thứ 5)

Ngày 15 ( Thứ 6)

12

Tháng 12

Ngày 06 ( Thứ 6)

Ngày 16 ( Thứ 2)

Trong trường hợp lý do khách quan không thể thực hiện theo lịch như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác.

 

 

 

 

2.     Thời gian:

 - Buổi sáng: Mùa đông, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                      Mùa hè, bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ

 - Buổi chiều: Mùa đông, bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                       Mùa hè, bắt đầu từ 13 giờ  30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ

3.     Địa điểm: Tại Phòng tiếp Công dân xã Hoằng Cát

Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2024 để các đơn vị, tổ chức, công dân biết./.

 

Nơi nhận:                                                                          T/M ĐẢNG UỶ

- Ban thường vụ huyện ủy (b/c);                                                      BÍ THƯ

- Các đồng chí ĐUV;                                                                                 

- Trưởng các ngành, đoàn thể;                                                                    

- Các chi bộ;

- Lưu VPĐU.

                                                                                              

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851