Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy năm 2023

Đăng lúc: 09:14:55 29/12/2022 (GMT+7)

Lịch tiếp dân Đảng ủy 2023.docx

ĐẢNG BỘ HUYỆN HOẰNG HÓA                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     ĐẢNG UỶ XÃ HOẰNG CÁT

                         *                                                                                               

               Số:  16 – TB/ĐU                         Hoằng Cát, ngày 29  tháng 12 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy năm 2023

***

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2023 như sau:

1.     Đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ tiếp dân hằng tháng, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp công dân

1

Tháng 1

Ngày 06 (Thứ 6)

Ngày 31 (Thứ 3)

2

Tháng 2

Ngày 08 (Thứ 4)

Ngày 24 (Thứ 6)

3

Tháng 3

Ngày 07 (Thứ 3)

Ngày 28 (Thứ 3)

4

Tháng 4

Ngày 07 (Thứ 6)

Ngày 25 (Thứ 4)

5

Tháng 5

Ngày 08 (Thứ 2)

Ngày 23 (Thứ 3)

6

Tháng 6

Ngày 06 (Thứ 3)

Ngày 23 (Thứ 6)

7

Tháng 7

Ngày 06 (Thứ 5)

Ngày 24 (Thứ 2)

8

Tháng 8

Ngày 07( Thứ 2)

Ngày 25 ( Thứ 6)

9

Tháng 9

Ngày 06 ( Thứ 4)

Ngày 25 ( Thứ 2)

10

Tháng 10

Ngày 06 ( Thứ 6)

Ngày 23 ( Thứ 2)

11

Tháng 11

Ngày 07 ( Thứ 3)

Ngày 27 ( Thứ 2)

12

Tháng 12

Ngày 06 ( Thứ 4)

Ngày 25 ( Thứ 2)

Trong trường hợp lý do khách quan không thể thực hiện theo lịch như đã thông báo, thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác.

2.     Thời gian:

 - Buổi sáng: Mùa đông, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                      Mùa hè, bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ

 - Buổi chiều: Mùa đông, bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút.

                       Mùa hè, bắt đầu từ 13 giờ  30 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ

3.     Địa điểm: Tại Phòng tiếp Công dân UBND xã Hoằng Cát

Thường trực Đảng ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy năm 2023 để các đơn vị, tổ chức, công dân biết./.

 

Nơi nhận:                                                                                                           T/M ĐẢNG UỶ

- Ban thường vụ huyện ủy (b/c);                                                                             BÍ THƯ

- Các đồng chí ĐUV;                                                                                              (Đã ký)

- Trưởng các ngành, đoàn thể;                                                                     

- Các chi bộ;

- Lưu VPĐU.

                                                                                              

Lê Thanh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
549851